Czytania na TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - 22 maja 2016r.

 

CZYTANIE I

(Prz 8, 22-31)

 

„Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich»”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

 

REFREN:Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,

na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie,

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 


 

CZYTANIE II

(Rz 5, 1-5)

 

„Bracia. Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.

 


 

ALLELUJA

(Por. Ap 1, 8)

 

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi”.

 


 

EWANGELIA

(J 16, 12-15)

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi»”.

 


 

Co ma Ojciec?

Co takiego ma Ojciec, co należy do Jezusa?

Ma pragnienie mojego zbawienia poświadczone krwawym potem; ma miłość poświadczoną cierpieniem krzyża; ma nowe życie poświadczone zmartwychwstaniem.

Bóg jest miłością, więc to co chce dać jest dobrem, jest miłością. Nawet prawda o której mówi Ewangelista Jan będzie nam całkowicie dana. Chyba, że boję się prawdy, szczególnie tej o sobie bo ona może zaboleć. Jeśli nawet wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że będzie to ciężka prawda, to i tak będzie w miłości. Pan Jezus chce każdego człowieka doprowadzić do prawdy, bo On jest prawdą. A prawda jest jedna – Bóg jest miłością która kocha do całkowitego daru z siebie. Jednak szanuje On nie tylko wolność, ale i możliwości każdego z nas i dlatego wie i zapowiada, że aby przyjąć prawdę potrzebna jest moc i pomoc Ducha Świętego przewodnika. On jest tą mocą miłości która daje siłę do miłości.

Czy chcę tej prawdy?

Czy Bogu wierzę?

Czy naprawdę wierzę, że wszystko, dosłownie wszystko co robi jest dla mojego dobra, szczęścia i zbawienia?

Czy chcę przyjąć to, co On mi daje?

A dawać chce i to dużo.

 

s. Iwona

 

Czytania na UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 26 maja 2016r.

 

CZYTANIE I

(Rdz 14, 18-20)

 

„Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)

 

REFREN:Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

 

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy,

aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».

Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:

«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †

w blasku świętości,

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».

Pan przysiągł i tego nie odwoła:

«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

 


 

CZYTANIE II

(1 Kor 11, 23-26)

 

„Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie”.

 


 

ALLELUJA

(J 6, 51ab)

 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

 


 

EWANGELIA

(Łk 9, 11b-17)

 

„Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków”.

 


 

Dziś Boże Ciało, czyli dzień w którym Jezus przechodzi wśród nas, pośród naszych domów, zajęć, planów, aspiracji … wokół tego co stanowi całość ludzkiego życia. I na tę uroczystość Kościół podaje nam ten fragment Ewangelii nie tylko dlatego, że jest tu mowa o rozmnożeniu chleba jako zapowiedzi Eucharystii. Jezus jest obecny żywie i prawdziwie pod postacią chleba eucharystycznego, czego cały czas niezmordowanie wręcz daje nam ludziom małej wiary dowody. Ostatni w Legnicy. Cud eucharystyczny jest odpowiedzią Boga na stan wiary, albo na stan niewiary, więc jeśli jest to oznacza, że z tą wiarą jest problem. Jednak Bóg jest miłością wiec tą naszą marną wiarą nie skandalizuje się i nie obraża na człowieka, którego z miłości stworzył, ale daje Siebie w coraz to nowy sposób, zawsze jednak pozostawiając wolność wyboru. Bo wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu to są dwie różne kwestie.

Wierzę Bogu?

Czy wierzę, że Bóg może zadbać o wszystkie sprawy mojego życia?

Czy wierzę, że Bóg CHCE zadbać o wszystkie sprawy mojego życia?

Czy chcę Mu co dzień oddawać wszystkie sprawy mojej codzienności wierząc, że On je poprowadzi – czyli da natchnienia, ludzi, rozwiązania, pomysły i być może nie będzie to tak jakbym sobie tego życzył (Bóg jest daleko i inero wzrokiem – wie co, komu i kiedy)?

Dzisiejsza sytuacja jest wspaniała – pięć tysięcy głodnych i zasłuchanych ludzi, marny prowiant i tylko dwunastu apostołów aby zarządzać tym towarzystwem. Nie ma żadnych szans na pozytywne rozwiązanie. Tak po naszemu, ale Bóg pokazuje cały czas (tak jak ostatnio w Legnicy), że tam gdzie kończy się nasze działanie zaczyna działać On.

I po to jest Uroczystość Bożego Ciała abym sobie to uświadomił, uwierzył i tym żył.

 

s. Iwona

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


 

PIELGRZYMKI AUTOKAROWE
VI – IX 2016

PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU!

 

Więcej informacji

Do góry


Nabożeństwa Fatimskie

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

Więcej informacji

Do góry


Pielgrzymka Szlakiem Piastowskim
- 1050 rocznica Chrztu Polski
Termin: 21-23.04.2016

 

Galeria

Do góry


 

 

Więcej informacji

Do góry


 

PEREGRYNACJA SYMBOLI SOLIDARNOŚCI
I INTRONIZACJA RELIKWII
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
10 IV 2016 R.

Trwa Okres Wielkanocny i Figura Chrystusa Zmartwychwstałego przypomina, że ‘nie zna śmierci Pan Żywota’ i wszyscy, którzy w Nim położyli nadzieje też zmartwychwstaną. W 72 rocznicę rozstrzelania naszych rodaków w Zwoleniu, w 76 rocznicę zamordowanych polskich oficerów w Katyniu i w 6. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej spotykamy się na modlitwie za Polskę naszą Ojczyznę i za wszystkich Polaków. W dniu obecności Wot ‘Solidarności’ dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy cierpieli i ginęli za Polskę, dziękujemy za bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

11 listopada ubiegłego roku rozpoczęła się w naszej Radomskiej Diecezji Peregrynacja Symboli Solidarności organizowana przez NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska. Zostały one wypożyczone ze Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry. Kustoszem Peregrynacji jest przewodniczący Związku Regionalnego Zdzisław Maszkiewicz, a stacjonują w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu, gdzie proboszczem jest ks. kan. Stanisław Sikorski, Duszpasterz Ludzi Pracy. Peregrynacja zakończy się 17 IX 2016 r. w czasie 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

 

Krzyż Nowohucki

Krzyż Nowohucki - znajdujący się na osiedlu Teatralnym w Krakowie, był przez wiele lat i jest nadal jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowej Huty. Drewniany krzyż umieszczono 17 marca 1957 roku na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół, przewidziany zresztą w planach budowy nowego miasta. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy budowy kościoła i postanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Cofnięto pozwolenie, a krzyż polecono usunąć. W dniu 27 kwietnia 1960 r. koparki wjechały na plac, by wykopać krzyż. Doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy wystąpili w obronie krzyża. Dzięki postawie nowohucian krzyż pozostał na swoim miejscu. Szkołę wybudowano obok, a kościół w tym miejscu powstał dopiero w 2001 roku. Drewniany krzyż niszczał, wymieniono go więc na metalowy, a ten znowu na drewniany, który stoi do dzisiaj, ale już w innym miejscu. Obecnie przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stoi Pomnik Krzyża Nowohuckiego. Są na nim wypisane ważne słowa z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił w 1979 roku w Mogile: „Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium". Są też wykute w brązie ręce. Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to dłonie tych, którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli. Pielgrzymujący po Polsce krzyż jest kopią tego umieszczonego w Nowej Hucie, o który z narażeniem życia walczyli tamtejsi robotnicy. Św. Jan Paweł II, nawiązując do walki o krzyż w Nowej Hucie mówił, że ludzka praca nie może być oddzielona od Ewangelii.

 

Obraz Matka Boska Częstochowska Robotników

Wykonał go z inicjatywy Związku Solidarność w Białymstoku w 1984 r. artysta malarz z Podlasia - Artur Chaciej. Obraz powstał w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska ‘Solidarności’.

Związkowcy z podlaskiej „Solidarności" największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę ‘Solidarności’. Dlatego Obraz, który widzimy nosi nazwę Matka Boska Częstochowska Robotników Solidarności. W obawie przed represjami ze strony UB przewieziono go na Jasną Górę w ukryciu. Przez kilka lat obraz był internowany na Jasnej Górze.

 

Krzyż Solidarności z 1981 r.

Pamiątka zawieszania krzyży 10 V 1981 roku przez NSZZ ‘Solidarność’. Krzyż ten wisiał na krzyżu misyjnym przy kościele.

 

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zawierają one zaschniętą krew męczennika, który oddał życie za prawdę i wolność w naszej Ojczyźnie, Patrona robotników i ludzi skrzywdzonych, kapelana Solidarności, i krzewiciela ewangelicznej prawdy, aby „Zło dobrem zwyciężać”.

Dziś też nastąpi też Intronizacja ofiarowanych dla naszej Parafii przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska Relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Do góry


Wielkanoc 2016

Pusty grób jest świadectwem, że dokonało się w nim zwycięstwo Boga nad śmiercią, złem i cierpieniem. Przez Chrystusowe zwycięstwo na Krzyżu, w które włączył nas chrzest święty otwierają się przed nami bramy Nieba. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest więc zapowiedzią naszego zmartwychwstania i życia wiecznego. Głosimy tę prawdę całemu światu, aby radość Wielkiej Nocy stała się udziałem wszystkich ludzi.

 

Drodzy Parafianie i Mili Goście przyjmijcie wielkanocne najlepsze życzenia. Niech Wasze serca napełnią się radością Wielkanocnego Poranka oraz nadzieją, że ostateczne zwycięstwo jest zawsze po stronie Dobra, Prawdy i Miłości. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was mocą wiary i pokojem, jakiego świat dać nie może. Niech błogosławi Wam i Waszym Rodzinom. W imieniu kapłanów i sióstr życzę Wszystkim błogosławionych Świąt Paschalnych - Wesołego Alleluja!

Ksiądz Proboszcz

Do góry


 

Ogłoszenie Duszpasterstwa Rodzin
Radom

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Spotkania rozpoczną się 7 marca (w poniedziałek), a zakończą 21 maja 2016 r. dniem skupienia dla narzeczonych. Będą się odbywały w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

W parafii, gdzie narzeczeni będą się przygotowywać bezpośrednio do zawarcia małżeństwa należy zorganizować 3 spotkania formacyjne z duszpasterzem i 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Zachęcam także do organizowania w parafiach tzw. Kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych, którzy nie mają stosownego zaświadczenia ze szkoły średniej. W przypadku mniejszych parafii kurs można zorganizować na szczeblu dekanatu. Dekanalni Duszpasterze Rodzin mają obowiązek takie spotkania organizować i prowadzić.

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Do góry


 

Nowe galerie

 

Do góry


CHRYSTUS POŚRÓD WAS – NADZIEJA CHWAŁY

Komunikat na 51.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
w Cebu na Filipinach,
24-31 stycznia 2016

 

Treść komunikatu

Do góry


WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN
I ŻYDÓW

List pasterski Episkopatu Polski
z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Treść listu

Do góry


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI,
A UCZYNKI MIŁOSIERNE
List księży Biskupów
na Rok Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


DEKRET
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego
w Roku Miłosierdzia
w Diecezji Radomskiej

 

Treść dekretu

Do góry


Komunikat ws. inicjatywy
„Ofiarom stanu wojennego.
Zapal Światło Wolności”

 

Zbliża się kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II – na znak solidarności z Polakami przeżywającymi te trudne chwile – zapalił symboliczną świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Instytut Pamięci Narodowej, zainspirowany przykładem Papieża Polaka, pragnie upamiętnić te bolesne wydarzenia poprzez kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Do udziału w niej zaproszono także Kościół katolicki w Polsce. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca 23 listopada br. na Jasnej Górze, po zapoznaniu się z założeniami kampanii, podjęła decyzję o przyjęciu zaproszenia. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zapalenia symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz. 19.30 w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego. Biskupi proponują także, aby podczas Mszy Świętych w najbliższą niedzielę objąć modlitwą szczególnie tych, którzy zginęli lub cierpieli broniąc godności człowieka.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 10 grudnia 2015 r.

Do góry


 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

Plan rekolekcji

Do góry


Kurs przedmałżeński

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się on 14 grudnia 2015 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 20 lutego 2016 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Ks. Sławomir Adamczyk

Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Do góry


 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA JUBILEUSZ
1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 

Treść listu

Do góry


OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Treść opinii

Do góry


 

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski
o prześladowaniu chrześcijan

 

Treść listu

Do góry


NOWE NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


Zakończył się Synod Biskupów o rodzinie

 

Treść artykułu

Do góry


OJCOWIE SYNODALNI UCHWALILI DEKLARACJĘ NT. SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE, W AFRYCE I NA UKRAINIE

 

Treść artykułu

Do góry


Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach – fragment „Relatio finale”

 

Treść artykułu

Do góry


Papież Franciszek
Misericordiae vultus
Bulla ustanawiająca
nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE
– SZANSĄ I ZADANIEM

 

Treść listu

Do góry


Kurs Przedmałżeński

Duszpasterstwo Akademickie i parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Kurs weekendowy (Spotkania dla narzeczonych)

 

Więcej informacji

Do góry


Informacje Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej

 

Więcej informacji

Do góry


 

Światowe Dni Młodzieży
Orędzie

 

Treść orędzia

Do góry


 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
ws. Uchodźców

 

Treść komunikatu

Do góry


 

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI

CZŁOWIECZEŃSTWA

List Pasterski Episkopatu Polski

z okazji V Tygodnia Wychowania

13-19 września 2015 r.

 

Więcej informacji

Do góry


 

Dni skupienia dla narzeczonych

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2016 i 2017 roku

 

2016 r.

8 maja: PSP Zwoleń klasy III b, d

15 maja: PSP Zwoleń klasy III a, c oraz PSP Paciorkowa Wola klasa III

 

2017 r.

14 maja: PSP Zwoleń kl. III a, c, e

21 maja: PSP Zwoleń kl. III b, d, f i PSP Paciorkowa Wola kl. III

Do góry


Bracia i Siostry Internauci!

 

Spełniając prośbę Sekretariatu KEP przekazujemy następującą informację, iż w nawiązaniu do wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego: „W świecie, w którym coraz więcej ludzi porozumiewa się za pomocą mediów społecznościowych, wydaje się słuszne, by także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski był tam obecny. Jestem przekonany, że krótkie rozważania w oparciu o tekst Pisma Świętego, zdjęcie, film z wizyty charytatywnej w Iraku, czy zapowiedź nabożeństwa, mogą stać się dla internautów zachętą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem” – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa witryna internetowa Przewodniczącego KEP: www.przewodniczacy.info. Odnaleźć na niej można aktualności, homilie, galerię zdjęć, dokumenty episkopatu, czy kalendarz najważniejszych wydarzeń z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Aktualną działalność Przewodniczącego KEP można śledzić na następujących profilach społecznościowych: facebook.com/abp.gadecki oraz instagram.com/abp_gadecki.

Na szczególną uwagę zasługuje profil Twitter.com/abp_gadecki, w którym zamieszczane będą jednozdaniowe komentarze do fragmentów czytań mszalnych danego dnia.

Adresy strony internetowej oraz portali społecznościowych:

Do góry


 

W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


Nowe Niebowskazy
Księdza Proboszcza
Bernarda Kasprzyckiego

 

Do góry


 

 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

Do góry


 

 


Do góry