Czytania na XVI NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO - 23 lipca 2017r.

 


 

CZYTANIE I

(Mdr 12, 13. 16-19)

 

"Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie".

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a))

 

 

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *

pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *

i zważ na głos mojej prośby.

 

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *

będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *

tylko Ty jesteś Bogiem.

 

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.

Wejrzyj na mnie *

i zmiłuj się nade mną.

 

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 


 

CZYTANIE II

(Rz 8, 26-27)

 

"Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą".

 


 

ALLELUJA

(Por. Mt 11, 25)

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

 


 

EWANGELIA KRÓTSZA

(Mt 13, 24-30)

 

"Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

 


 

EWANGELIA DŁUŻSZA

(Mt 13, 24-43)

 

"Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata». Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!»"

 


 

Jezus przybliża prawdę o potędze swego działania. Trzy podobieństwa aby ukazać choć w minimalnym stopniu, rzeczywistość Królestwa niebieskiego. Za każdym razem jest pokazana prawda o tym, że ma ono tendencję do wzrostu i rozprzestrzeniania się, która jest od nas całkowicie niezależna.

Tak więc jaka jest tu moja rola?

Wiem jak żyję. Wiem, co myślę i mówię. Wiem w jakie relacje wchodzę.

Ale czy to wszystko jest naznaczone królowaniem nieba?

Czy Bóg jest obecny w mojej codzienności? Czy może jest to niedzielny towarzysz odpoczynku?

Czy moje życie, myśli, słowa, relacje są naznaczone Bożą obecnością, a przez to Bożym królowaniem?

Czy Bóg jest w nich obecny? Czy przed Nim nie wstydzę się ich?

A może wręcz odwrotnie - boję się wejść z Nim w „układ“ bo będę musiał za dużo „stracić“?

Nawet jeśli Jezus w przypowieści głośno mówi, że Królestwo niebieskie jest rzeczywistością rozwojową i dobrą, to rzeczywiście może ono wiązać się ze stratą tego co jest mu przeciwne, a do czego mogę być, świadomie lub nie, przywiązany.

Co to jest?

Jestem gotów postawić życie na Królestwo niebieskie?

Co z związku z tym jest do stracenia? I czy na prawdę jest tu mowa o traceniu, czy raczej ostatecznym zysku?

Odwaga postawienia wszystkiego na Królestwo niebieskie nie oznacza: „nie boję się“, tak samo jak nie znaczy: „wiem, jak to się wszystko skończy“ (patrząc na słabość jaka jest we mnie). Odwaga oznacza: „ jestem gotów zaryzykować“ i proszę Cię Boże aby Twoje królowanie rozwijało się we mnie!

Chcesz tego?

 

Siostry Kapucynki

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) »



 


FILOKALIA

 

Po kilku latach od rozpoczęcia projektu FILOKALIA, pierwszego w Polsce całościowego przekładu pism duchowych pt. Filokalia, udostępniamy dla wszystkich czytelników pierwszy owoc naszych prac wybór z I tomu, który inauguruje nową serię "Teksty z Filokalii". Publikacja nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta ci właśnie pisarze otwierają I tom Filokalii .

Materiały prasowe dostępne są pod linkiem - http://filokalia.pl/wp-content/uploads/2017/07/materialy_prasowe.zip Możemy również przesłać egzemplarze recenzenckie.

 

Z góry dziękujemy za życzliwość.

Ekipa projektu FILOKALIA

 

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.07.2017r.

 

Galeria

Do góry


Imieniny Pana Jana

 

Galeria

Do góry


Bierzmowanie

 

Galeria

Do góry


Pogodne Popołudnia 2017

 

Więcej informacji

Do góry


I Komunia Święta

 

Galeria

Do góry


Boże Ciało

15.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Parafiada

28.05.2017r.

 

Sponsorzy

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


Uroczystość NMP Królowej Polski - Odpust Parafialny

03.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


 

REKOLEKCJE WAKACYJNE

DLA DOROSŁYCH MŁODZIEŻY I DZIECI

 

Więcej informacji

Do góry


Obóz wakacyjny

 

Więcej informacji

Do góry


Wielka Sobota

15.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Droga Krzyżowa ulicami Zwolenia

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Piątek

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Czwartek

13.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Niedziela Palmowa

09.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

 

Przeżywamy Tajemnicę Paschalną – Tajemnicę Miłości Bożej, która zbawia każdego człowieka. Dziś pierwszym znakiem Poranka Wielkanocnego jest pusty Grób, który napełnia nas pokojem i pewnością, że to do Chrystusa należy ostateczne zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i mrokami zła.

Drodzy Parafianie i Internauci przyjmijcie najlepsze życzenia w roku wielkich jubileuszy maryjnych. Prosimy Matkę Bożą, będącą w tajemnicy paschalnej obrazem i wzorem Kościoła oczekującego na Zmartwychwstanie Chrystusa, by wyprosiła Nam i Ojczyźnie pokój i radość. Ona jak dobra Matka pragnie dla nas wzmocnienia wiary i apostolskiej gorliwości. Idźcie i głoście Bóg jest naszym Ojcem, Który kocha i ratuje przed zgubą i ciemnością zła.

Święty Ojciec Pio, nasz Patron powiedział: „Każdy dzień jest jednym dniem więcej aby kochać, jednym dniem więcej aby śnić, jednym dniem więcej aby żyć”. Niech się tak stanie.

W imieniu kapłanów i sióstr zakonnych życzę Wszystkim radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!

Ks. proboszcz Bernard Kasprzycki

Do góry


Drodzy Diecezjanie!

 

„Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). Tak mówi Jezus Chrystus, który swoją tożsamość Boga-Człowieka objawiał przez świętość swego życia, wspaniałe nauczanie, cuda, a przede wszystkim przez cud zmartwychwstania.

„Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania” (2. prefacja wielkanocna).

Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Boski Wędrowiec, przynosi nadzieję. Obdarowuje nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską.

W atmosferze dziękczynienia składanego Panu Bogu za Tajemnicę Zbawienia prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Biskup Henryk Tomasik

Biskup Adam Odzimek

Biskup Piotr Turzyński

Do góry


 

Misterium Męki Pańskiej   07.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


XIV Regionalny Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej
31 marca 2017r.

 

Galeria nr 1

Galeria nr 2

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
DEKANAT ZWOLEŃSKI

 

Kurs Przedmałżeński czyli Bezpośrednie Przygotowanie do Małżeństwa będzie w Górze Puławskiej w trzy weekendy:

 

17 - 18 III,

21 - 22 IV

20 V Dzień Skupienia w Wysokim Kole

 

Program weekendowy: piątek, 17 III i 21 IV godz. 18.00 – 20.00, sobota, 18 III i 22 IV godz. 09.30 – 12.30 i 13.30 - 18.00, Dzień Skupienia Wysokie Koło 20 V godz. 10.00 – 14.00). Zgłoszenia osobiście, telefonicznie: 697437884 lub internetowo: kuchma@o2.pl INFO na gablotach.

 

Kurs w Zwoleniu w naszej parafii będzie na jesieni:

 

27 - 28 X,

24 - 25 XI

09 XII - Wysokie Koło

 

Zapisy po wakacjach.

Do góry


 

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO WŁOCH I NA BAŁKANY

30 V - 10 VI 2017r.

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
17 - 26.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
26.09 - 5.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
5 - 14.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


Kurs przedmałżeński
2 stycznia – 11 marca 2017r

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się 2 stycznia 2017 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 11 marca 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2017 i 2018 roku

 

 

Do góry



 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i soboty



Dzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry