UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) »


 

 

 


VIII TYDZIEŃ SPOŁECZNY
DZIEDZICTWO
ŚW. JANA PAWŁA II
W ŻYCIU SPOŁECZNYM
RADOM 27.09.-1.10.2015

 

Więcej informacji

Do góry


Światowe Dni Młodzieży
Orędzie

 

Treść orędzia

Do góry


 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
ws. Uchodźców

 

Treść komunikatu

Do góry


Kurs Przedmałżeński

 

Więcej informacji

Do góry


WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI

CZŁOWIECZEŃSTWA

List Pasterski Episkopatu Polski

z okazji V Tygodnia Wychowania

13-19 września 2015 r.

 

Więcej informacji

Do góry


 

Zwracamy się z wielką prośbą o oddawanie głosów na projekt Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa „Zielonka” – „Kapliczki przydrożne we wsi Zielonka Nowa - odnowienie i przywrócenie znaczenia”

 

Więcej informacji

Do góry


UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP
JASNA GÓRA 15 VIII 2015

 

Homilia abp. Wacława Depo

Do góry


Dni skupienia dla narzeczonych

 

Więcej informacji

Do góry


Czym jest Naprotechnologia?

 

Więcej informacji

Do góry


Pielgrzymka po Grecji
Śladami św. Pawła

 

Więcej informacji

Do góry


Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu

 

Więcej informacji

Do góry


 

APEL

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

dotyczący bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku oraz skutków zażywania dopalaczy

 

Więcej informacji

Do góry


APEL

Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

i MIVA Polska

Tydzień Bezpiecznego Kierowcy 2015

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2016 i 2017 roku

 

2016 r.

8 maja: PSP Zwoleń klasy III b, d

15 maja: PSP Zwoleń klasy III a, c oraz PSP Paciorkowa Wola klasa III

 

2017 r.

14 maja: PSP Zwoleń kl. III a, c, e

21 maja: PSP Zwoleń kl. III b, d, f i PSP Paciorkowa Wola kl. III

Do góry


POGODNE POPOŁUDNIA ZWOLEŃ 2015

 

Więcej informacji

Do góry


 

Wybory prezydenckie:
kandydaci a kwestie światopoglądowe

 

Więcej informacji

Do góry


Sympozjum:
„Wiek XIX w kulturze polskiej”

 

Więcej informacji

Do góry


 

Obóz parafialny dla dzieci i młodzieży

od 29 VI do 6 VII lipca br. w Zakopanem na Olczy. Wiek: od III kl. Szkoły podstawowej do końca gimnazjalnej.

W planie przechadzki najpiękniejszymi szlakami górskimi z przewodnikiem, zwiedzanie jaskiń i wodospadów, baseny termalne, 2 razy wyjazd na Słowację, przejażdżka bryczkami z pochodniami na ognisko itd.

Koszt wyjazdu jest taki sam jak w ubiegłym roku czyli:

Ministranci i schola - 500 zł., a pozostali - 700 zł.

Zapraszamy serdecznie, zgłoszenia ks. Łukasz tel. 512238598

Do góry


Komunikat z 368.
zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski

 

W dniach 11 i 12 marca 2015 r. biskupi zgromadzili się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie na 368. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz zaproszeni goście z trzynastu konferencji biskupów.

1. Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się w przeddzień drugiej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty jest dla Kościoła darem i nadzieją. Jego wyrazista osobowość, styl duszpasterski i radykalizm ewangeliczny budzą autentyczny szacunek, który podzielają polscy biskupi. Pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego.

2. Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac legislacyjnych ministerialnych i parlamentarnych, które dotyczą ludzkiego życia w najwcześniejszych fazach jego istnienia. Obecnie – mimo poważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, wychowawczej i etycznej – forsowana jest ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym (in vitro) w formie skrajnie liberalnej. Prawodawca nie dostrzega wartości życia ludzkiego w okresie embrionalnym. Traktuje je przedmiotowo i instrumentalnie, tak w akcie powoływania do istnienia, jak i w akcie pozbawiania życia z motywów utylitarnych.

Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka poczętego w laboratorium. Naraża je na większe ryzyko wad rozwojowych i chorób wrodzonych, odmawiając mu też w niektórych sytuacjach prawa do poznania biologicznych rodziców. Dopuszczenie do tej procedury związków konkubenckich i innych par pozostających we wspólnym pożyciu – bez żadnych zobowiązań formalnych – nie gwarantuje wzrastania w stabilnej rodzinie. Biskupi przypominają, że zarówno nauka Kościoła, jak i autentyczne i obiektywne dobro człowieka wykluczają jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozaustrojowego.

Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie bez ograniczeń środków wczesnoporonnych. Sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym działaniu osobom biologicznie i psychologicznie niedojrzałym (od 15 roku życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona między innymi rezygnację z wychowania do wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia.

3. W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem Biskupów w Rzymie biskupi podjęli refleksję dotyczącą małżeństwa i rodziny. Ukazała ona znaczenie rodziny w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawnej. Po raz kolejny wskazali na niezastąpione znaczenie sakramentu małżeństwa i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślono konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Z nauczania i tradycji Kościoła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają się możliwości przyjmowania Komunii świętej. Żyjącym w takich związkach należy zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać we wspólnocie Kościoła. Pastoralna troska o związki niesakramentalne powinna także uwzględniać dzieci, które mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła.

4. Nie możemy pozostać obojętnymi wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan w różnych miejscach na świecie. Naszą odpowiedzią na przemoc powinna być solidarność z prześladowanymi i głośno wypowiedziany sprzeciw. Biskupi z uwagą wysłuchali relacji świadków i ofiar prześladowań w Iraku. Postanowili w odrębnym liście pasterskim szerzej przedstawić problem prześladowania chrześcijan, włącznie z przypomnieniem setnej rocznicy ludobójstwa Ormian.

5. Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, biskupi apelują o modlitwę za naszych Braci Ukraińców i o pomoc dla nich. Pamiętamy, że kiedy my walczyliśmy o wolność, Europa nam pomagała. Dziś – pomagając Ukrainie – mamy okazję choć w części spłacić ów dług. Dużą pomoc potrzebującym na Ukrainie niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tę pomoc może się włączyć każdy. Dlatego zwracamy się do polskich parafii o nawiązanie bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie: rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje między parafiami owocują wzajemnymi odwiedzinami i pomocą, według lokalnych możliwości. Piąta niedziela Wielkiego Postu, 22 marca br., obchodzona będzie jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

6. W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji z przygotowań do pielgrzymki duchowieństwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau przez wojska amerykańskie. Odbędzie się ona 29 kwietnia br. W okresie II wojny światowej obóz ten był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski, wśród nich bł. bp Michał Kozal. Ponad połowa z nich zginęła w Dachau męczeńską śmiercią. W pielgrzymce weźmie udział około tysiąca księży, kleryków i świeckich z Polski i innych krajów.

Biskupi zachęcają wszystkich do przemiany życia i błogosławią kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach oraz biorącym udział w nabożeństwach wielkopostnych.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

Warszawa, 12 marca 2015 r.

Do góry


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 

Parafia w Górze Puławskiej od 7 marca przez sześć kolejnych sobót prowadzi Kurs Przedmałżeński.

Kontakt u ks. Proboszcza pod nr telefonu 692103864

Do góry


Tajemnica Krzyża

 

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015 roku

Do góry


Orędzie Ojca Świętego Franciszka
na Wielki Post 2015 r.

Do góry


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają tzw. kursu przedmałżeńskiego.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się on 2 marca (w poniedziałek), a zakończy 16 maja 2015 r. dniem skupienia dla narzeczonych. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


 

ORĘDZIE PAPIEŻA NA XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Do góry


Bracia i Siostry Internauci!

 

Spełniając prośbę Sekretariatu KEP przekazujemy następującą informację, iż w nawiązaniu do wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego: „W świecie, w którym coraz więcej ludzi porozumiewa się za pomocą mediów społecznościowych, wydaje się słuszne, by także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski był tam obecny. Jestem przekonany, że krótkie rozważania w oparciu o tekst Pisma Świętego, zdjęcie, film z wizyty charytatywnej w Iraku, czy zapowiedź nabożeństwa, mogą stać się dla internautów zachętą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem” – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa witryna internetowa Przewodniczącego KEP: www.przewodniczacy.info. Odnaleźć na niej można aktualności, homilie, galerię zdjęć, dokumenty episkopatu, czy kalendarz najważniejszych wydarzeń z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Aktualną działalność Przewodniczącego KEP można śledzić na następujących profilach społecznościowych: facebook.com/abp.gadecki oraz instagram.com/abp_gadecki.

Na szczególną uwagę zasługuje profil Twitter.com/abp_gadecki, w którym zamieszczane będą jednozdaniowe komentarze do fragmentów czytań mszalnych danego dnia.

Adresy strony internetowej oraz portali społecznościowych:

  Do góry


  Galerie

   

  Do góry


  Kościół w Polsce 2014
  - najważniejsze wydarzenia

  Do góry


  Stolica Apostolska 2014
  - najważniejsze wydarzenia

  Do góry


  Kościół na świecie 2014
  - najważniejsze wydarzenia

  Do góry


   

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka
  na 48. Światowy Dzień Pokoju:
  „Już nie niewolnicy, lecz bracia”

  Do góry


  Przemówienie Papieża Franciszka
  w Parlamencie Europejskim

  Do góry


  Przemówienie
  Ojca Świętego Franciszka
  do Rady Europy

   

  Do góry


  Homilia
  w Bazylice MB Ostrobramskiej
  w Skarżysku-Kamiennej

   

  Do góry


  31% Polaków angażuje się
  w życie parafii

   

  Do góry


   

  KOMUNIKAT NA ROZPOCZĘCIE

  ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  2015

   

  „ŻYCIE KONSEKROWANE, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa — dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo — stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie” – tak uczył nas Św. Jan Paweł II.

  Osoby konsekrowane – to siostry zakonne, ojcowie i bracia zakonni oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

  W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych. W Polsce mamy ich ok. 35 tys. Księża Zakonni duszpasterzują w parafiach, służą pomocą w prowadzeniu misji, rekolekcji, są spowiednikami wielu wspólnot. Siostry Zakonne pracują w naszych parafiach. Są katechetkami, organistkami, prowadza kancelarie parafialne, świetlice środowiskowe, przedszkola, szkoły, domy dziecka, domy samotnej matki, okna życia, hospicja, domy rekolekcyjne.

  Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego - od 30 listopada, od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016, w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Będzie to czas szczególnego dziękczynienia za powołania zakonne oraz za modlitwę, świadectwo życia oraz różne formy pracy w Kościele osób życia konsekrowanego. Będziemy dziękować Panu Bogu za nasze siostry zakonne, ojców i braci zakonnych oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

  W naszej Diecezji zainaugurujemy Rok Życia Konsekrowanego w dniu 6 grudnia 2014 roku. W tym dniu, w naszym Seminarium Duchownym, Ojcowie i Bracia z 16 domów zakonnych oraz Siostry zakonne z 53 domów, a także reprezentanci Instytutów Świeckich i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego będą uczestniczyć w dziękczynnej Eucharystii.

  Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy dziękczynnej i wielkiego błagania o nowe powołania zakonne.

  Henryk Tomasik

  Biskup Radomski

   

  Do góry


  LIST EPISKOPATU POLSKI
  o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

   

  Do góry


  Komunikat Biskupa Radomskiego
  w sprawie nadania tytułu
  Bazyliki Mniejszej
  kościołowi sanktuaryjnemu
  pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
  w Skarżysku-Kamiennej

   

  Do góry


  Ponad 1,2 mld katolików na świecie,
  nieco więcej księży

   

  Do góry


   

   

  Więcej informacji

  Do góry


  Kto poda kubek świeżej wody do picia
  jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem,
  zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody.
  / Mt 10, 42 /

  MAKULATURA na MISJE - POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE w SUDANIE POŁUDNIOWYM

   

  SZANOWNI PAŃSTWO !

  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – Oddział Łódzki organizuje Akcje

  MAKULATURA na MISJE - POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE w SUDANIE POŁUDNIOWYM.

   

  MAKULTURA to:

  - gazety, ulotki, opakowania, torebki, itp.

  - książki, czasopisma;

  - kartony;

  - kartoniki po sokach, po mleku /rozcięte, wysuszone/;

  - makulatura z niszczarek;

  - po prostu: każdy niepotrzebny kawałek papieru

  bo misje potrzebują pomocy !

   

  Z A P A M I Ę T A J M Y:

  1 KG MAKULATURY TO 75 LITRÓW WODY DLA AFRYKI !

   

  Ośmielam się prosić o przesłanie tej informacji i zaproszenie do włączenia się do akcji:

  - swoim bliskim, znajomym, sąsiadom;

  - szkołom i instytucjom wychowawczym;

  - firmom i zakładom pracy;

  - po prostu: tym, którzy pragną uczynić coś dobrego !

   

  Poszukujemy osób, które zechciałyby podjąć ten prosty, skuteczny, a zarazem tak ważny sposób apostolstwa świeckich !

   

  Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

  ks. Kazimierz Kurek sdb

  e-mail: ks.k.kurek@plusnet.pl

  Więcej na stronie: www.katolickie.media.pl

  Do góry


  DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
  WYSOKIE KOŁO 2014/15

  Narzeczeni wybierają jeden dowolny termin
  Dnia Skupienia i uczestniczą w nim we dwoje.
  Sobota, godz. 10.00 – 13.30

   

  1. 06 XII 2014 (I sobota Adwentu)
  2. 28 II 2015 (II sobota Wielkiego Postu)
  3. 16 V 2015 (III sobota maja)
  4. 12 IX 2015 (II sobota września)
  5. 05 XII 2015 (I sobota Adwentu)

  Do góry


  Zaproszenie do Modlitwy Różańcowej

  Piękny obraz młodego Kościoła ukazuje nam księga Dzieje Apostolskie: Apostołowie „…wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, … Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (J 1, 12.14).

  Naśladujemy Apostołów wówczas, gdy pod opieką Matki Najświętszej trwamy wspólnie na modlitwie. Czynimy to w różny sposób. Jedną z tych form jest modlitwa różańcowa. „Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd «modlitwie serca» czy «modlitwie Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu” – pisał Święty Jan Paweł II (Rosarium Virginis Mariae, p.5).

  Przez modlitwę różańcową Matka Boża uczy nas Chrystusa. „Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o nauczenie się Jego samego” (Rosarium Virginis Mariae, p. 14). Dzięki tej modlitwie upodabniamy się do Chrystusa z Maryją i z Maryją głosimy Chrystusa.

  Historia Kościoła jest pełna znaków mówiących o owocach modlitwy różańcowej. W wielu krajach, w Europie i na świecie, chrześcijanie w obliczu poważnych zagrożeń przez modlitwę różańcową wypraszali nawet nadzwyczajne łaski. „Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii” (Rosarium Virginis Mariae, p. 17).

  Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do Wielkiej Modlitwy Różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju. Zachęcam do licznego uczestnictwa w nabożeństwach październikowych. Proszę Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, o odmówienie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca w intencji naszej Ojczyzny, aby Polska była wierna Chrystusowi, Ewangelii i Krzyżowi. Proszę o modlitwę w tej intencji, aby Polacy lepiej poznali Chrystusa, bardziej pokochali Chrystusa i odważnie wyznawali Chrystusa w życiu codziennym; aby Ewangelia rzeczywiście kształtowała moralność każdego, kto nosi zaszczytne imię „chrześcijanin” a nasze decyzje i wybory były zgodne z oczekiwaniami Chrystusa. Zachęcam do Wielkiej Modlitwy o pokój.

  W szczególny sposób proszę o to Kółka Różańcowe, członków ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich i wspólnot pracujących w naszych parafiach.

  „Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania” – mówił w Ludźmierzu Błogosławiony Jan Paweł II (Ludźmierz, 7 czerwca 1997 r.)

   

  Wszystkim z serca błogosławię

  + Henryk Tomasik
  Biskup Radomski

   

  Radom, we wspomnienie Błogosławionego Władysława z Gielniowa, 25 IX 2014.

  Do góry


  OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
  „Druk materiałów do projektu Szlak Rodu Kochanowskich”

   

  Do góry


   

   

  DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI RADOMSKIEJ

   

  Planowane kursy przedmałżeńskie w Radomiu

  Kurs Podstawowy Poradnictwa Rodzinnego

  Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

  Do góry


   

  Komunikat z 365. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

   

   

  W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski na 365. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, jak również zaproszeni goście – przedstawiciele konferencji biskupów w Europie.

  1. Biskupi obecni na zebraniu plenarnym mówili z wdzięcznością o przywróceniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. W tym roku, 17 lipca, minie 25 lat od tego doniosłego wydarzenia. W uroczystej sesji, zorganizowanej z tej okazji 2 czerwca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, wziął udział m.in. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską zostały jednostronnie zerwane przez powojenny komunistyczny rząd 12 września 1945 roku. Wieloletnie wysiłki doprowadziły do ponownego ich nawiązania dopiero w 1989 roku, za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, m.in. pierwszemu powojennemu nuncjuszowi abp. Józefowi Kowalczykowi.

  2. Biskupi dokonali podsumowania aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce. Zauważyli, iż w obecnym kontekście kulturowym jest coraz mniej miejsca na obiektywne i uniwersalne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu, polityczna poprawność i nowe oblicze ateizmu wrogiego wobec ludzi wierzących. Z kolei środowiska określające się mianem „Kościoła otwartego” niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich podważających oficjalne nauczanie Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w obronie prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwartym na świat. Czyni to na wzór Apostołów, którzy w dzień Zesłania Ducha Świętego wyszli z Wieczernika z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi dobrej woli.

  3. Biskupi dyskutowali także na temat stanu ubóstwa w naszym kraju. Z dużym niepokojem przyjęli statystyki, które dowodzą, że na ubóstwo najbardziej narażone są dzieci, rodziny wielodzietne i mieszkańcy małych miejscowości. W tej sytuacji biskupi apelują do rządzących, by polityka społeczna była w większym stopniu ukierunkowana na wsparcie najbardziej potrzebujących, zwłaszcza wielodzietnych rodzin. Ze swej strony biskupi zadeklarowali poszukiwanie nowych form działalności charytatywnej i gotowość współpracy z instytucjami społecznymi i państwowymi w realizacji zadań i programów różnorakiej pomocy. Dostrzegając niezwykłą ofiarność wiernych we wsparciu potrzebujących oraz zaangażowanie w działalność parafialnych i szkolnych zespołów Caritas, biskupi wyrażają im swoje podziękowanie.

  4. Konferencja Episkopatu Polski omówiła reakcje środowisk i mediów na inicjatywę lekarzy, którzy podpisali i symbolicznie złożyli „Deklarację Wiary” w Sanktuarium Jasnogórskim, jako wotum z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II. Biskupi podziękowali za odważny gest pracownikom służby zdrowia broniącym prawa do wolności sumienia. Deklaracja potwierdza wyjątkową wartość życia ludzkiego gwarantowanego przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jest ona jednocześnie zgodna z autentycznie pojmowaną przysięgą Hipokratesa. Zobowiązuje ona każdego lekarza do bezwarunkowej ochrony życia ludzkiego bez względu na wiek i stan pacjenta oraz do przywracania jego integralnego zdrowia. Prawo do życia jest również zapisane w Konstytucji, a zatem stanowi fundament porządku prawnego. Z tych racji agresja skierowana przeciw lekarzom sygnatariuszom Deklaracji jest nie tylko niezrozumiała, ale i nie do przyjęcia. Przeczy ona konstytucyjnej zasadzie wolności sumienia i wyznania oraz kwestionuje niezbywalne prawo do klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej.

  Św. Jan Paweł II napisał w encyklice „Evangelium vitae”, że „kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (nr 74).

  5. Uczestniczący w obradach zapoznali się z sytuacją religijną, społeczną i polityczną na Ukrainie. Wyrazili solidarność z narodem ukraińskim walczącym o swą wolność i niezależność. Zauważyli również wielki wkład różnych wyznań i obrządków chrześcijańskich, które wspierają duchowo swych wyznawców w przetrwaniu trudnej sytuacji. Wspólna modlitwa i obecność duchownych na kijowskim Majdanie stanowiły fundament odbudowania zaufania, jedności i niezależności. Przeprowadzone wolne wybory, które doprowadziły do wyłonienia nowego prezydenta Ukrainy są znakiem nadziei na przyszłość. Jak każde państwo, Ukraina ma prawo do integralności terytorialnej i do decydowania o własnym losie.

  6. Na zakończenie zebrania plenarnego w sali obrad odbyła się jedyna w swoim rodzaju uroczystość – za ratowanie Żydów tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” został pośmiertnie przyznany przez państwo Izrael trzem księżom i dwóm siostrom zakonnym. W uroczystości wzięły udział rodziny ocalonych i krewni odznaczonych. W okresie II wojny światowej wielu Polaków, w tym księży i sióstr zakonnych, ukrywało i ratowało Żydów. Jedynie w Polsce pomoc udzielana Żydom była karana przez hitlerowskich Niemców śmiercią i to całych rodzin. Tak stało się m.in. z rodziną Ulmów na Podkarpaciu – rodzicami i siedmiorgiem ich dzieci, w tym jednym jeszcze nienarodzonym.

  7. W czasie zebrania plenarnego zostały przeprowadzone wybory do różnych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. M.in. biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński został wybrany na nowego sekretarza generalnego. Uczestniczący w zebraniu plenarnym wyrazili wdzięczność abp. Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski za pełnienie tej funkcji przez ostatnie 2,5 roku.

  Biskupi dziękują nauczycielom, katechetom i rodzicom za trud przekazywania wiedzy oraz wychowywania dzieci i młodzieży szkolnej. W swoich modlitwach polecają ich Bogu na czas wakacji.

  Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

  Warszawa, 11 czerwca 2014

   

  Do góry


  OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
  „Przygotowanie elementów graficznych projektu Szlak Rodu Kochanowskich”

   

  Do góry


   

  Parafia realizuje projekt pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez konserwację zabytkowych organów w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

  Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez konserwację zabytkowych organów w zabytkowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Poprawa stanu technicznego organów (ich jakości funkcjonowania), jako infrastruktury technicznej i turystycznej.

  Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007-2013).

  Dnia 27 lutego 2014 r. Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu podpisał umowę (Nr 00315-6930-UM0740711/13) z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu w wysokości 50 000 zł, całkowita wartość wynosi – 75 500 zł.

  Realizacja projektu polega na remoncie zabytkowych organów, znajdujących się w kościele parafialnym.

  Wykonawcą prac organmistrzowskich jest Pan Jerzy Kukla z Lublina. Przewiduje się, iż remont organów potrwa do końca sierpnia br.. Wykonanie prac jest poprzedzone opracowanym przez organomistrza - Pana Kuklę programem prac konserwatorskich, zatwierdzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Zabytkowe organy wpisane do rejestru zabytków nr 29/B, L.dz. KL II – 5330a/ 29/82 w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Okres budowy organów datuje się na XVII-XIX w., zbiega się z powstaniem chóru muzycznego w XVII wieku.

  Do góry


  AdoMiS – nowa inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych

   

  Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła. PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie otacza opieką blisko 800 seminariów (ok. 73 tys. seminarzystów) oraz 6,5 tys. nowicjuszy i nowicjuszek.

  Wobec ogromu potrzeb ewangelizacyjnych PDPA w Polsce pragnie poruszyć jak najwięcej serc, aby żadne powołanie w krajach misyjnych nie zostało utracone. W październiku 2013 r. rozpoczęła się ogólnopolska akcja AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Opieką pragniemy otoczyć wszystkie seminaria i nowicjaty na terenach misyjnych, a szczególnie dwa seminaria wyższe: św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze oraz św. Augustyna w diecezji Iquitos w Peru.

  W adopcję można włączyć się poprzez:

  1. codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów;

  2. wybór formy pomocy finansowej:

  adopcja wspomagająca – dowolna suma wpłacona w dowolnym czasie,

  adopcja stała – zadeklarowana składka miesięczna,

  adopcja grupowa – zadeklarowana składka miesięczna wspólnoty lub grupy znajomych;

  Chcemy stworzyć rodzinę osób, które wspólnie pospieszą z pomocą przyszłym kapłanom i osobom konsekrowanym.

  W akcję AdoMiS mogą włączyć się wszyscy – poszczególne osoby, ale także grupy parafialne, wspólnotowe czy koleżeńskie. Ty także możesz bardzo wiele zrobić, aby żadne powołanie nie zostało zmarnowane. Akcja AdoMiS jest także dla Ciebie. Strona główna Papieskich Dzieł Misyjnych: www.missio.org.pl

  Do góry


  OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
  „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu”

   

  Do góry


   

  W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

   

  Do góry


  Nowe Niebowskazy
  Księdza Proboszcza
  Bernarda Kasprzyckiego

   

  Do góry


   

 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

Do góry


 

 


Do góry