Czytania na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCY - 1 maja 2016r.

 

CZYTANIE I

(Dz 15, 1-2. 22-297)

 

„Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»”

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

 

REFREN:Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. lub Alleluja.

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,

niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech się narody cieszą i weselą, †

bo rządzisz ludami sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,

niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech nam Bóg błogosławi

i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

 


 

CZYTANIE II

(Ap 21, 10-14. 22-23)

 

„Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek”.

 


 

ALLELUJA

(J 14, 23)

 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego”.

 


 

EWANGELIA

(J 14, 23-29)

 

„ Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie»”.

 


 

Pan Jezus jest bardzo konkretny w tym co mówi. Pokazuje na czym polega miłość. To nie są wzdychania i tylko słowa, choć potrzebne, bo przez nie człowiek wyraża siebie. Tym, na co stawia Jezus są czyny. Kto miłuje Boga zachowuje Jego naukę, którą jest ewangelia. To ona pokazuje jak żyć, jak reagować, jak kochać tego, kto żyje obok mnie.

Czy słowa niedzielnej ewangelii są dla mnie ważne?

Czy naprawdę wierzę, że to mówi Bóg?

Czy naprawdę jestem przekonany, że to Bóg mówi do mnie?

Czy słowo Boga jest dla mnie ważne?

Ten, kto kocha Boga postępuje tak, jak On wskazuje, czyli rozważa Słowo Boże i stawia siebie w jego świetle. A nauka Jezusa dotyka prawdy o Bogu, o człowieku i o świecie. Dotyka relacji do Niego, relacji do drugiego czasem trudnego człowieka i do świata. Łatwo tu wywnioskować, że moja miłość do Boga wyraża się także przez miłość do człowieka, a więc wraca do mnie gdyż miłość doznaną łatwiej się odwzajemnia.

A tym, którzy chcą tak żyć Jezus daje jeszcze obietnicę – zapowiada Ducha Świętego, który przypomni - co zapomniane, nauczy – co trudne, oświeci – tam gdzie ciemność, da siły i wytrwałość – gdzie zniechęcenie. To wszystko, czyli asystencja Ducha Świętego jest nam niezbędna bo miłość nie jest z kategorii łatwych, gdyż wymaga zapomnienia o sobie, o swoich wygodach, zachciankach, a spojrzenia na tego i tych których się kocha, na ich pragnienia, potrzeby … i wtedy właśnie daje szczęście.

 

s. Iwona

 

Czytania na UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI - 3 maja 2016r.

 

CZYTANIE I

(Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab)

 

„ Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Jdt 13,18bcda.19-20)

 

REFREN:Tyś wielką chlubą naszego narodu.

 

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego

spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,

i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,

Stwórca nieba i ziemi.

 

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki

w sercach ludzkich wspominających moc Boga.

Niech Bóg to sprawi,

abyś była wywyższona na wieki.

 


 

CZYTANIE II

(Kol 1,12-16)

 

„Bracia. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”.

 


 

ALLELUJA

(J 19,27)

 

„Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”,

i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

 


 

EWANGELIA

(J 19,25-27)

 

„Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

 


 

Uczeń bierze do siebie Matkę Jezusa po tym jak został powierzony Jej opiece. Jest jej dzieckiem, zanim sam potraktuje to na serio.

Bóg czyni wiele aby pokazać człowiekowi swoją miłość, opiekę, czułość i obecność. Daje także Matkę, bo właśnie matka jest najbliższa sercu.

Jestem dzieckiem Bożym! To jest głęboka prawda relacji miłości Boga do człowieka – jest on Ojcem, czyli osobą której na mnie, marnym słabeuszu najbardziej zależy.

Co czuję na myśl, że jestem dzieckiem Bożym?

Czy nie podśmiewam się z tej prawdy bagatelizując ją jako infantylną?

Czy mam lat 15, czy 40, czy 80 – jestem dzieckiem Boga. Nawet nie „młodzieżą”, czy „dorosłym”, ale cały czas dzieckiem. Tu widać jaką relację miłości, czułości i opieki ma Bóg wobec każdego z nas. Dlatego to dziecko ma Matkę, która jest przy nimi i przy jego krzyżu nawet jeśli tylko bezwiednie powtarza wieczorem przed snem „święta Maryjo, Matko Boża, módl się na nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Uczeń Jezusa bierze do swego życia Matkę.

 

s. Iwona

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


 

Nabożeństwa Fatimskie

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

Więcej informacji

Do góry


Pielgrzymka Szlakiem Piastowskim
- 1050 rocznica Chrztu Polski
Termin: 21-23.04.2016

 

Galeria

Do góry


 

 

Więcej informacji

Do góry


 

PEREGRYNACJA SYMBOLI SOLIDARNOŚCI
I INTRONIZACJA RELIKWII
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
10 IV 2016 R.

Trwa Okres Wielkanocny i Figura Chrystusa Zmartwychwstałego przypomina, że ‘nie zna śmierci Pan Żywota’ i wszyscy, którzy w Nim położyli nadzieje też zmartwychwstaną. W 72 rocznicę rozstrzelania naszych rodaków w Zwoleniu, w 76 rocznicę zamordowanych polskich oficerów w Katyniu i w 6. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej spotykamy się na modlitwie za Polskę naszą Ojczyznę i za wszystkich Polaków. W dniu obecności Wot ‘Solidarności’ dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy cierpieli i ginęli za Polskę, dziękujemy za bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

11 listopada ubiegłego roku rozpoczęła się w naszej Radomskiej Diecezji Peregrynacja Symboli Solidarności organizowana przez NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska. Zostały one wypożyczone ze Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry. Kustoszem Peregrynacji jest przewodniczący Związku Regionalnego Zdzisław Maszkiewicz, a stacjonują w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu, gdzie proboszczem jest ks. kan. Stanisław Sikorski, Duszpasterz Ludzi Pracy. Peregrynacja zakończy się 17 IX 2016 r. w czasie 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

 

Krzyż Nowohucki

Krzyż Nowohucki - znajdujący się na osiedlu Teatralnym w Krakowie, był przez wiele lat i jest nadal jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowej Huty. Drewniany krzyż umieszczono 17 marca 1957 roku na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół, przewidziany zresztą w planach budowy nowego miasta. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy budowy kościoła i postanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Cofnięto pozwolenie, a krzyż polecono usunąć. W dniu 27 kwietnia 1960 r. koparki wjechały na plac, by wykopać krzyż. Doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy wystąpili w obronie krzyża. Dzięki postawie nowohucian krzyż pozostał na swoim miejscu. Szkołę wybudowano obok, a kościół w tym miejscu powstał dopiero w 2001 roku. Drewniany krzyż niszczał, wymieniono go więc na metalowy, a ten znowu na drewniany, który stoi do dzisiaj, ale już w innym miejscu. Obecnie przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stoi Pomnik Krzyża Nowohuckiego. Są na nim wypisane ważne słowa z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił w 1979 roku w Mogile: „Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium". Są też wykute w brązie ręce. Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to dłonie tych, którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli. Pielgrzymujący po Polsce krzyż jest kopią tego umieszczonego w Nowej Hucie, o który z narażeniem życia walczyli tamtejsi robotnicy. Św. Jan Paweł II, nawiązując do walki o krzyż w Nowej Hucie mówił, że ludzka praca nie może być oddzielona od Ewangelii.

 

Obraz Matka Boska Częstochowska Robotników

Wykonał go z inicjatywy Związku Solidarność w Białymstoku w 1984 r. artysta malarz z Podlasia - Artur Chaciej. Obraz powstał w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska ‘Solidarności’.

Związkowcy z podlaskiej „Solidarności" największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę ‘Solidarności’. Dlatego Obraz, który widzimy nosi nazwę Matka Boska Częstochowska Robotników Solidarności. W obawie przed represjami ze strony UB przewieziono go na Jasną Górę w ukryciu. Przez kilka lat obraz był internowany na Jasnej Górze.

 

Krzyż Solidarności z 1981 r.

Pamiątka zawieszania krzyży 10 V 1981 roku przez NSZZ ‘Solidarność’. Krzyż ten wisiał na krzyżu misyjnym przy kościele.

 

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zawierają one zaschniętą krew męczennika, który oddał życie za prawdę i wolność w naszej Ojczyźnie, Patrona robotników i ludzi skrzywdzonych, kapelana Solidarności, i krzewiciela ewangelicznej prawdy, aby „Zło dobrem zwyciężać”.

Dziś też nastąpi też Intronizacja ofiarowanych dla naszej Parafii przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska Relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Do góry


Wielkanoc 2016

Pusty grób jest świadectwem, że dokonało się w nim zwycięstwo Boga nad śmiercią, złem i cierpieniem. Przez Chrystusowe zwycięstwo na Krzyżu, w które włączył nas chrzest święty otwierają się przed nami bramy Nieba. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest więc zapowiedzią naszego zmartwychwstania i życia wiecznego. Głosimy tę prawdę całemu światu, aby radość Wielkiej Nocy stała się udziałem wszystkich ludzi.

 

Drodzy Parafianie i Mili Goście przyjmijcie wielkanocne najlepsze życzenia. Niech Wasze serca napełnią się radością Wielkanocnego Poranka oraz nadzieją, że ostateczne zwycięstwo jest zawsze po stronie Dobra, Prawdy i Miłości. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was mocą wiary i pokojem, jakiego świat dać nie może. Niech błogosławi Wam i Waszym Rodzinom. W imieniu kapłanów i sióstr życzę Wszystkim błogosławionych Świąt Paschalnych - Wesołego Alleluja!

Ksiądz Proboszcz

Do góry


 

Ogłoszenie Duszpasterstwa Rodzin
Radom

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Spotkania rozpoczną się 7 marca (w poniedziałek), a zakończą 21 maja 2016 r. dniem skupienia dla narzeczonych. Będą się odbywały w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

W parafii, gdzie narzeczeni będą się przygotowywać bezpośrednio do zawarcia małżeństwa należy zorganizować 3 spotkania formacyjne z duszpasterzem i 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Zachęcam także do organizowania w parafiach tzw. Kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych, którzy nie mają stosownego zaświadczenia ze szkoły średniej. W przypadku mniejszych parafii kurs można zorganizować na szczeblu dekanatu. Dekanalni Duszpasterze Rodzin mają obowiązek takie spotkania organizować i prowadzić.

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Do góry


 

Nowe galerie

 

Do góry


CHRYSTUS POŚRÓD WAS – NADZIEJA CHWAŁY

Komunikat na 51.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
w Cebu na Filipinach,
24-31 stycznia 2016

 

Treść komunikatu

Do góry


WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN
I ŻYDÓW

List pasterski Episkopatu Polski
z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Treść listu

Do góry


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI,
A UCZYNKI MIŁOSIERNE
List księży Biskupów
na Rok Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


DEKRET
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego
w Roku Miłosierdzia
w Diecezji Radomskiej

 

Treść dekretu

Do góry


Komunikat ws. inicjatywy
„Ofiarom stanu wojennego.
Zapal Światło Wolności”

 

Zbliża się kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II – na znak solidarności z Polakami przeżywającymi te trudne chwile – zapalił symboliczną świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Instytut Pamięci Narodowej, zainspirowany przykładem Papieża Polaka, pragnie upamiętnić te bolesne wydarzenia poprzez kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Do udziału w niej zaproszono także Kościół katolicki w Polsce. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca 23 listopada br. na Jasnej Górze, po zapoznaniu się z założeniami kampanii, podjęła decyzję o przyjęciu zaproszenia. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zapalenia symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz. 19.30 w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego. Biskupi proponują także, aby podczas Mszy Świętych w najbliższą niedzielę objąć modlitwą szczególnie tych, którzy zginęli lub cierpieli broniąc godności człowieka.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 10 grudnia 2015 r.

Do góry


 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

Plan rekolekcji

Do góry


Kurs przedmałżeński

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się on 14 grudnia 2015 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 20 lutego 2016 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Ks. Sławomir Adamczyk

Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Do góry


 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA JUBILEUSZ
1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 

Treść listu

Do góry


OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Treść opinii

Do góry


 

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski
o prześladowaniu chrześcijan

 

Treść listu

Do góry


NOWE NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


Zakończył się Synod Biskupów o rodzinie

 

Treść artykułu

Do góry


OJCOWIE SYNODALNI UCHWALILI DEKLARACJĘ NT. SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE, W AFRYCE I NA UKRAINIE

 

Treść artykułu

Do góry


Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach – fragment „Relatio finale”

 

Treść artykułu

Do góry


Papież Franciszek
Misericordiae vultus
Bulla ustanawiająca
nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE
– SZANSĄ I ZADANIEM

 

Treść listu

Do góry


Kurs Przedmałżeński

Duszpasterstwo Akademickie i parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Kurs weekendowy (Spotkania dla narzeczonych)

 

Więcej informacji

Do góry


Informacje Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej

 

Więcej informacji

Do góry


 

Światowe Dni Młodzieży
Orędzie

 

Treść orędzia

Do góry


 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
ws. Uchodźców

 

Treść komunikatu

Do góry


 

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI

CZŁOWIECZEŃSTWA

List Pasterski Episkopatu Polski

z okazji V Tygodnia Wychowania

13-19 września 2015 r.

 

Więcej informacji

Do góry


 

Dni skupienia dla narzeczonych

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2016 i 2017 roku

 

2016 r.

8 maja: PSP Zwoleń klasy III b, d

15 maja: PSP Zwoleń klasy III a, c oraz PSP Paciorkowa Wola klasa III

 

2017 r.

14 maja: PSP Zwoleń kl. III a, c, e

21 maja: PSP Zwoleń kl. III b, d, f i PSP Paciorkowa Wola kl. III

Do góry


Bracia i Siostry Internauci!

 

Spełniając prośbę Sekretariatu KEP przekazujemy następującą informację, iż w nawiązaniu do wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego: „W świecie, w którym coraz więcej ludzi porozumiewa się za pomocą mediów społecznościowych, wydaje się słuszne, by także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski był tam obecny. Jestem przekonany, że krótkie rozważania w oparciu o tekst Pisma Świętego, zdjęcie, film z wizyty charytatywnej w Iraku, czy zapowiedź nabożeństwa, mogą stać się dla internautów zachętą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem” – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa witryna internetowa Przewodniczącego KEP: www.przewodniczacy.info. Odnaleźć na niej można aktualności, homilie, galerię zdjęć, dokumenty episkopatu, czy kalendarz najważniejszych wydarzeń z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Aktualną działalność Przewodniczącego KEP można śledzić na następujących profilach społecznościowych: facebook.com/abp.gadecki oraz instagram.com/abp_gadecki.

Na szczególną uwagę zasługuje profil Twitter.com/abp_gadecki, w którym zamieszczane będą jednozdaniowe komentarze do fragmentów czytań mszalnych danego dnia.

Adresy strony internetowej oraz portali społecznościowych:

Do góry


 

W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


Nowe Niebowskazy
Księdza Proboszcza
Bernarda Kasprzyckiego

 

Do góry


 

 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

Do góry


 

 


Do góry